Plans

A1-A, Apartment, 50 m2, 22 m2 balcony, 1 bedroom

A3-B, Apartment, 80 m2, 50 m2 balcony, 2 bedrooms

A2-C, Apartment, 70 m2, 66 m2 balcony, 2 bedrooms

A4-D, Duplex, 94 m2, 80 m2 balcony, 3 bedrooms


A5-F, Villa, 120 m2, 16 m2 balcony, 3 bedrooms